జొన్న గవ్వలు మేకింగ ప్రక్రియ - Teluguheal
జొన్న గవ్వలు

 కావలసిన పదార్థాలు 

జొన్నపిండి 300 గ్రా . 
గోధుమపిండి 50 గ్రా . 
రవ్వ 25గ్రా . 20గ్రా ,
 బెల్లం 400 గ్రా .
 నూనె 300 గ్రా , 
యాలకుల పొడి 10 గ్రా . 
నీళ్ళు 200 గ్రా . 


తయారీ విధానము - 

జొన్న పిండి , గోధుమ పిండి , రవ్వలో కరిగించిన డాల్డా వేసి వేడి నీళ్ళు పోస్తూ పూరి పిండిలాగా కలుపుకోవాలి . 

* విడిగా బెల్లాన్ని ఉండ పాకం రానిచ్చి అందులో యాలకుల పొడి వేసి ప్రక్కన పెట్టుకోవాలి . * బాణలిలో నూనె కాగిన తరువాత ఉండలను గవ్వ చెక్క మీద చుట్టి , నూనెలో ఎర్రగా వేయించి తీయాలి . 

* ముందుగా తయారు చేసుకొన్న పాకంలో వేసి 30 ని | | లు ఉంచాలి .

పోషక విలువలు 

100 గ్రా . ల ఈ పదార్థములో ప్రోటీన్స్ 4 . 6 గ్రా . , కొవ్వు 28 . 9 గ్రా . . పిచు పదార్ధము 0 . 6 గ్రా . , పిండి పదార్థము 60 . 05 గ్రా . , శక్తి 516 . 24 కి . కాలరీస్ కాల్షియం 37 . 6 మి . గ్రా . మరియు ఇనుము 2 . 2 మి . గ్రా

జొన్న గవ్వలు మేకింగ ప్రక్రియ

జొన్న గవ్వలు

 కావలసిన పదార్థాలు 

జొన్నపిండి 300 గ్రా . 
గోధుమపిండి 50 గ్రా . 
రవ్వ 25గ్రా . 20గ్రా ,
 బెల్లం 400 గ్రా .
 నూనె 300 గ్రా , 
యాలకుల పొడి 10 గ్రా . 
నీళ్ళు 200 గ్రా . 


తయారీ విధానము - 

జొన్న పిండి , గోధుమ పిండి , రవ్వలో కరిగించిన డాల్డా వేసి వేడి నీళ్ళు పోస్తూ పూరి పిండిలాగా కలుపుకోవాలి . 

* విడిగా బెల్లాన్ని ఉండ పాకం రానిచ్చి అందులో యాలకుల పొడి వేసి ప్రక్కన పెట్టుకోవాలి . * బాణలిలో నూనె కాగిన తరువాత ఉండలను గవ్వ చెక్క మీద చుట్టి , నూనెలో ఎర్రగా వేయించి తీయాలి . 

* ముందుగా తయారు చేసుకొన్న పాకంలో వేసి 30 ని | | లు ఉంచాలి .

పోషక విలువలు 

100 గ్రా . ల ఈ పదార్థములో ప్రోటీన్స్ 4 . 6 గ్రా . , కొవ్వు 28 . 9 గ్రా . . పిచు పదార్ధము 0 . 6 గ్రా . , పిండి పదార్థము 60 . 05 గ్రా . , శక్తి 516 . 24 కి . కాలరీస్ కాల్షియం 37 . 6 మి . గ్రా . మరియు ఇనుము 2 . 2 మి . గ్రా
Load Comments

Subscribe Our Newsletter

Notifications

Disqus Logo