అరటికాయ బజ్జి - Teluguheal


అరటికాయ బజ్జి


 కావలసిన పదార్థాలు జొన్నపిండి                       200 గ్ అరటికాయ                      100 గ్రా . శనగపిండి                         100 గ్రా . వాము                              10 గ్రా . నూనె                               300 మి . లీ . ఉప్పు                                రుచికి సరిపడా నీళ్ళు                                 200మి . లీ .   


తయారీ విధానము 
* అరటికాయ పెచ్చు తీసి , చక్రాలుగా తరిగి ఉప్పునీళ్ళల్లో వేయాలి . 

* జొన్న పిండి , శనగపిండిలో ఉప్పు , వాము తగినంత నీళ్ళతో గరిట జారుగా ఉంచుకోవాలి .

 * బాణలిలో నూనె కాగిన తరువాత అరటి ముక్కలు ఒక్కొక్కటి పిండిలో ముంచి నూనెలో వేయించాలి

 . పోషక విలువలు


 100 గ్రా . ల ఈ పదార్థములో ప్రోటీన్స్ 5 . 7 గ్రా . , కొవ్వు 43 . 8 గ్రా . పీచుపదార్థము 1 . 3 గ్రా . , పిండి పదార్థము 31 . 3 గ్రా . , శక్తి 543 . 42 కి . కాలరీస్ కాల్షియం 58 . 38 మి . గ్రా . మరియు ఇనుము 2 . 8 మి . గ్రా .

అరటికాయ బజ్జిఅరటికాయ బజ్జి


 కావలసిన పదార్థాలు జొన్నపిండి                       200 గ్ అరటికాయ                      100 గ్రా . శనగపిండి                         100 గ్రా . వాము                              10 గ్రా . నూనె                               300 మి . లీ . ఉప్పు                                రుచికి సరిపడా నీళ్ళు                                 200మి . లీ .   


తయారీ విధానము 
* అరటికాయ పెచ్చు తీసి , చక్రాలుగా తరిగి ఉప్పునీళ్ళల్లో వేయాలి . 

* జొన్న పిండి , శనగపిండిలో ఉప్పు , వాము తగినంత నీళ్ళతో గరిట జారుగా ఉంచుకోవాలి .

 * బాణలిలో నూనె కాగిన తరువాత అరటి ముక్కలు ఒక్కొక్కటి పిండిలో ముంచి నూనెలో వేయించాలి

 . పోషక విలువలు


 100 గ్రా . ల ఈ పదార్థములో ప్రోటీన్స్ 5 . 7 గ్రా . , కొవ్వు 43 . 8 గ్రా . పీచుపదార్థము 1 . 3 గ్రా . , పిండి పదార్థము 31 . 3 గ్రా . , శక్తి 543 . 42 కి . కాలరీస్ కాల్షియం 58 . 38 మి . గ్రా . మరియు ఇనుము 2 . 8 మి . గ్రా .
Load Comments

Subscribe Our Newsletter

Notifications

Disqus Logo