జొన్న సేమ్యా,జొన్న బట్టి ఆహారం తయారీ - Teluguheal
జొన్న బట్టి                      


కావలసిన పదార్థాలు
జొన్నపిండి                                     150గ్రా
గోధుమ పిండి                                50గ్రా
పెరుగు                                          75 గ్రా 
తరిగిన ఉల్లిపాయలు                     50 గ్రా
జీలకర్ర                                          15గ్రా
వాము                                           10 గ్రా
ఉప్పు                                            రుచికి సరిపడా
నూనె                                      వేయించడానికి సరిపడా 
  .  .  .  .  . .
తయారీ విధానము

* జొన్న పిండిని , గోధుమ పిండిని జల్లించి పెరుగుతో కలపాలి .
- ఇందులో ఉప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయలు , వాము , జీలకర్ర కలపాలి .
- బాణలిలో నూనె కాగిన తరువాత , పిండిని చిన్న చిన్న ఉండలుగా వెలు -
బజీలు ఎర్రగా వేడి మీద అంటేనే బాగుంటాయి . | పోషక విలువలు
' 100 గ్రా . ల ఈ పదార్థములో ప్రోటీన్స్ 6 . 6 గ్రా . , కొవ్వు 4 | వీచుపదార్థము 1 . 2 గ్రా . , పిండి పదార్థము 31 . 21 గ్రా . , శక్తి 620 - కాలియం 76 , 05 మి . గ్రా మరియు ఇనుము 2 18 మి . గ్రా . , 626 40 . కాలరీస్ , 


జొన్న సేమ్యా  
కావలసిన పదార్థాలు
జొన్నపిండి                           150 గ్రా .
గోధుమపిండి                        50గ్రా .
ఉప్పు                                  చిటికెడు 
నీళ్ళు                                   125 మి . లీ 
తయారీ విధానము 
* గిన్నెలో 125 మి . లీ . నీళ్ళు పోసి , పొయ్యి మీద పెట్టి బాగా మరగనివ్వాలి .
మరుగుతున్న నీటిలో పై పదార్థాలన్నీ కలిపి 5 ని | | లు ఉడకనివ్వాలి .
• వచ్చిన పిండిని ముద్దగా చేసి వర్మిసెల్లి గొట్టంలో పెట్టుకొని ప్లాస్టిక్ కవర్ మీద వత్తుకోవాలి .
* వీటిని 2 - 3 రోజులు ఆరనివ్వాలి .
పోషక విలువలు
100 గ్రా . ల ఈ పదార్థములో ప్రోటీన్స్ 10 . 5 గ్రా . , కొవ్వు 1 . 65 గ్రా . , పీచు పదార్థము 1 . 2 గ్రా . , పిండి పదార్థపు 72 . 92 గ్రా . , శక్తి 348 . 7 కి . కాలరీస్ , కాల్షియం 24 . 5 మి . గ్రా . మరియు ఇనుము 3 . 75 మి . గ్రా .

జొన్న సేమ్యా,జొన్న బట్టి ఆహారం తయారీ

జొన్న బట్టి                      


కావలసిన పదార్థాలు
జొన్నపిండి                                     150గ్రా
గోధుమ పిండి                                50గ్రా
పెరుగు                                          75 గ్రా 
తరిగిన ఉల్లిపాయలు                     50 గ్రా
జీలకర్ర                                          15గ్రా
వాము                                           10 గ్రా
ఉప్పు                                            రుచికి సరిపడా
నూనె                                      వేయించడానికి సరిపడా 
  .  .  .  .  . .
తయారీ విధానము

* జొన్న పిండిని , గోధుమ పిండిని జల్లించి పెరుగుతో కలపాలి .
- ఇందులో ఉప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయలు , వాము , జీలకర్ర కలపాలి .
- బాణలిలో నూనె కాగిన తరువాత , పిండిని చిన్న చిన్న ఉండలుగా వెలు -
బజీలు ఎర్రగా వేడి మీద అంటేనే బాగుంటాయి . | పోషక విలువలు
' 100 గ్రా . ల ఈ పదార్థములో ప్రోటీన్స్ 6 . 6 గ్రా . , కొవ్వు 4 | వీచుపదార్థము 1 . 2 గ్రా . , పిండి పదార్థము 31 . 21 గ్రా . , శక్తి 620 - కాలియం 76 , 05 మి . గ్రా మరియు ఇనుము 2 18 మి . గ్రా . , 626 40 . కాలరీస్ , 


జొన్న సేమ్యా  
కావలసిన పదార్థాలు
జొన్నపిండి                           150 గ్రా .
గోధుమపిండి                        50గ్రా .
ఉప్పు                                  చిటికెడు 
నీళ్ళు                                   125 మి . లీ 
తయారీ విధానము 
* గిన్నెలో 125 మి . లీ . నీళ్ళు పోసి , పొయ్యి మీద పెట్టి బాగా మరగనివ్వాలి .
మరుగుతున్న నీటిలో పై పదార్థాలన్నీ కలిపి 5 ని | | లు ఉడకనివ్వాలి .
• వచ్చిన పిండిని ముద్దగా చేసి వర్మిసెల్లి గొట్టంలో పెట్టుకొని ప్లాస్టిక్ కవర్ మీద వత్తుకోవాలి .
* వీటిని 2 - 3 రోజులు ఆరనివ్వాలి .
పోషక విలువలు
100 గ్రా . ల ఈ పదార్థములో ప్రోటీన్స్ 10 . 5 గ్రా . , కొవ్వు 1 . 65 గ్రా . , పీచు పదార్థము 1 . 2 గ్రా . , పిండి పదార్థపు 72 . 92 గ్రా . , శక్తి 348 . 7 కి . కాలరీస్ , కాల్షియం 24 . 5 మి . గ్రా . మరియు ఇనుము 3 . 75 మి . గ్రా .
Load Comments

Subscribe Our Newsletter

Notifications

Disqus Logo