సిరిధాన్యాల్లో ఏముంది ? ఏ సిరిధాన్యం ఏ యే వ్యాధులను తగ్గిస్తుంది ? - Teluguheal

సిరి ' ఆరోగ్య ముచ్చట్లు సిరిధాన్యాలు కొర్రలు ( Fixtail Millet ) , అందుకొరలు ( Browntop Millet ) , సామలు ( Little Millet ) , ఊదలు ( Barnyard Millet ) , అరికలు ( Kodo Millet ) ప్రకృతి ప్రసాదించిన వరాలు ఇవి . ఔషధ గుణాలు సమ్మిళితమైన తిండిగింజలు . అంతేకాదు ఆరోగ్యగుళికలు .


 వీటిని తింటూ 6 నెలల నుంచి 2 సంవత్సరాలలో ఎవరైనా వారి వ్యాధులను నిర్మూలించుకోవచ్చు .


సిరిధాన్యాలు పోషకాలను అందించటమే కాకుండా , రోగ కారకాలను శరీరం నుంచి తొలగించి , దేహాన్ని శుద్ధి చేస్తాయి . మనిషికి ఆరోగ్యం అందిస్తాయి .


ఏ సిరిధాన్యం ఏ యే వ్యాధులను తగ్గిస్తుంది ? 


1.కొర్రలు : నల శక్తి , మానసిక దృఢత్వం , ఆరయిటిస్ , పార్కిన్సన్ , మూర్చరోగాల నుంచి విముక్తి 

2.అరికలు : రక్తశుద్ధి , రక్తహీనత , రోగనిరోధక శక్తి , డయాబిటిస్ , మలబద్దకం , మంచినిద్ర .

3.ఊదలు : లివరు , కిడ్నీ , నిర్ణాల గ్రంథులు ( ఎండోక్రెయిన్ గ్లాండ్స్ ) , కొలెస్టరాల్ తగ్గించడం , కామెర్లు 

4 . సామలు : అండాశయం , వీర్యకణ సమస్యలు , పిసిఓడి , సంతానలేమి సమస్యల నివార 

5 .అండుకొర్రలు : జీర్ణాశయం , ఆరయిటిస్ , బి . పి . , థైరాయిడ్ , కంటి సమస్యలు , ఊబకాయ నివారణ .


సిరిధాన్యాలే ఆరోగ్య సిరులు;


గత 40 - 50 సంవత్సరాలుగా వ్యవసాయం క్రమంగా మారుతూ వస్తుంది . రసాయనాలు , పురుగు మందులు | అధిక వాడకం వల్ల దాదాపు 50 - 60 % మంది రైతులు వ్యవసాయానికి దూరమయ్యారు . ఎవరయితే నీటి సాగుకు | అనుకూలంగా ఉన్నారో , వారు మాత్రమే వ్యవసాయం చేయడానికి అనువుగా కంపెనీలుగా మార్చుకున్నాయి . ఈ కంపెనీలు ఇచ్చే రసాయన ఎరువులు పురుగు మందులు మన వ్యవసాయంలో చోటు చేసుకున్నాయి . అపుడు ఈ వ్యవసాయం కంపెనీల చేతుల్లోకి వెళ్ళింది . కంపెనీల ఉత్పత్తులు లేకుండా , వ్యవసాయంలో లేకుండా పోయింది . నువ్వులు , కొర్రలు , అరికెలు , జొన్నలు .


ఈ పదార్థాలన్నింటికి విలువ లేకుండా చేయబడింది . ఇది చాలా కంపెనీల చర్యల వల్ల ఇలా జరిగింది . ఇలా మన వ్యవసాయం రూపురేఖలు మారిపోయాయి . మన దేశంలో మనం పిండించే పంటలు తినడం లేదు .

ముందు వ్యవసాయంలో రైతుల చేతిలోనే విత్తనాలు , ఎరువులు తయారయ్యేవి . క్రమంగా ఇది పూర్తిగా మారిపోయింది . ఇలా ఆరోగ్య విషయంలో అలానే వ్యవసాయంలో కూడా దెబ్బతిన్నాం .

 . కాబట్టి ఇప్పుడు మన పంటలు , అలాగే చిరుధాన్యాల ప్రాధాన్యత అందరికి తెలియజేస్తే మన పేద రైతులు పండించే ఈ చిరుధాన్య పంటలకు కూడా మంచి విలువ వస్తుంది . వరి అన్నానికి మనం అలవాటు పడ్డాం కానీ , కొర్రలు అన్నమే , ఊదలు అన్నమే , కాని మనం చేసుకోం .

 మన పిల్లలకి ముందు తరాలకు చెప్పాల్సిందేంటంటే వరి లాగానే కొర్రలు , ఊదలు , అరికెలు లాంటి చిరుధాన్యాలతో కూడా అన్నం వండుకుని తినొచ్చు .


 ఇంకా ఈ చిరుధాన్యాలతో చేసిన అన్నం తింటే ఆరోగ్యం వస్తుంది . వరి అన్నం తింటే అనారోగ్యం రావచ్చు అని చెప్పాలి . 
        

సిరిధాన్యాల్లో ఏముంది ? ఏ సిరిధాన్యం ఏ యే వ్యాధులను తగ్గిస్తుంది ?


సిరి ' ఆరోగ్య ముచ్చట్లు సిరిధాన్యాలు కొర్రలు ( Fixtail Millet ) , అందుకొరలు ( Browntop Millet ) , సామలు ( Little Millet ) , ఊదలు ( Barnyard Millet ) , అరికలు ( Kodo Millet ) ప్రకృతి ప్రసాదించిన వరాలు ఇవి . ఔషధ గుణాలు సమ్మిళితమైన తిండిగింజలు . అంతేకాదు ఆరోగ్యగుళికలు .


 వీటిని తింటూ 6 నెలల నుంచి 2 సంవత్సరాలలో ఎవరైనా వారి వ్యాధులను నిర్మూలించుకోవచ్చు .


సిరిధాన్యాలు పోషకాలను అందించటమే కాకుండా , రోగ కారకాలను శరీరం నుంచి తొలగించి , దేహాన్ని శుద్ధి చేస్తాయి . మనిషికి ఆరోగ్యం అందిస్తాయి .


ఏ సిరిధాన్యం ఏ యే వ్యాధులను తగ్గిస్తుంది ? 


1.కొర్రలు : నల శక్తి , మానసిక దృఢత్వం , ఆరయిటిస్ , పార్కిన్సన్ , మూర్చరోగాల నుంచి విముక్తి 

2.అరికలు : రక్తశుద్ధి , రక్తహీనత , రోగనిరోధక శక్తి , డయాబిటిస్ , మలబద్దకం , మంచినిద్ర .

3.ఊదలు : లివరు , కిడ్నీ , నిర్ణాల గ్రంథులు ( ఎండోక్రెయిన్ గ్లాండ్స్ ) , కొలెస్టరాల్ తగ్గించడం , కామెర్లు 

4 . సామలు : అండాశయం , వీర్యకణ సమస్యలు , పిసిఓడి , సంతానలేమి సమస్యల నివార 

5 .అండుకొర్రలు : జీర్ణాశయం , ఆరయిటిస్ , బి . పి . , థైరాయిడ్ , కంటి సమస్యలు , ఊబకాయ నివారణ .


సిరిధాన్యాలే ఆరోగ్య సిరులు;


గత 40 - 50 సంవత్సరాలుగా వ్యవసాయం క్రమంగా మారుతూ వస్తుంది . రసాయనాలు , పురుగు మందులు | అధిక వాడకం వల్ల దాదాపు 50 - 60 % మంది రైతులు వ్యవసాయానికి దూరమయ్యారు . ఎవరయితే నీటి సాగుకు | అనుకూలంగా ఉన్నారో , వారు మాత్రమే వ్యవసాయం చేయడానికి అనువుగా కంపెనీలుగా మార్చుకున్నాయి . ఈ కంపెనీలు ఇచ్చే రసాయన ఎరువులు పురుగు మందులు మన వ్యవసాయంలో చోటు చేసుకున్నాయి . అపుడు ఈ వ్యవసాయం కంపెనీల చేతుల్లోకి వెళ్ళింది . కంపెనీల ఉత్పత్తులు లేకుండా , వ్యవసాయంలో లేకుండా పోయింది . నువ్వులు , కొర్రలు , అరికెలు , జొన్నలు .


ఈ పదార్థాలన్నింటికి విలువ లేకుండా చేయబడింది . ఇది చాలా కంపెనీల చర్యల వల్ల ఇలా జరిగింది . ఇలా మన వ్యవసాయం రూపురేఖలు మారిపోయాయి . మన దేశంలో మనం పిండించే పంటలు తినడం లేదు .

ముందు వ్యవసాయంలో రైతుల చేతిలోనే విత్తనాలు , ఎరువులు తయారయ్యేవి . క్రమంగా ఇది పూర్తిగా మారిపోయింది . ఇలా ఆరోగ్య విషయంలో అలానే వ్యవసాయంలో కూడా దెబ్బతిన్నాం .

 . కాబట్టి ఇప్పుడు మన పంటలు , అలాగే చిరుధాన్యాల ప్రాధాన్యత అందరికి తెలియజేస్తే మన పేద రైతులు పండించే ఈ చిరుధాన్య పంటలకు కూడా మంచి విలువ వస్తుంది . వరి అన్నానికి మనం అలవాటు పడ్డాం కానీ , కొర్రలు అన్నమే , ఊదలు అన్నమే , కాని మనం చేసుకోం .

 మన పిల్లలకి ముందు తరాలకు చెప్పాల్సిందేంటంటే వరి లాగానే కొర్రలు , ఊదలు , అరికెలు లాంటి చిరుధాన్యాలతో కూడా అన్నం వండుకుని తినొచ్చు .


 ఇంకా ఈ చిరుధాన్యాలతో చేసిన అన్నం తింటే ఆరోగ్యం వస్తుంది . వరి అన్నం తింటే అనారోగ్యం రావచ్చు అని చెప్పాలి . 
        

Load Comments

Subscribe Our Newsletter

Notifications

Disqus Logo